Schilderijen

 

 

 

 

Recent

 

 

 

 

 

'Erbarme Dich'   2023   100 x 140cm   acryl op linnen

 

 

 

 

 

 

 

 

'Constructed world'    2021    70 x 100 cm    acryl op linnen

 

 

 

 

 

 

 

'Hoop op stabiliteit'    2020    95 x 135 cm    acryl op board

 

 

 

 

 

 

 

'Opstanding'    2020     120 x 100 cm     acryl op linnen

 

 

 

 

 

   

'Fundamenteel'   2019   60x80 cm   acryl op linnen

 

 

 

 

 

'Onze wereld'   2019   80x100 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

'Veilige haven'   2019   80x100 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

'Levendige structuur'   2019   80x100 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

'Houvast'   2019   70x140 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

'Klim op in zijn naam'     2019    80x120 cm    acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

 

'Drievoudig eindpunt'  2019   90x100 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

'Stilleven met flessen'   2019   80x80 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

 

'Groei'    2018    80x100 cm    olie op canvas

 

 

 

 

 

 

 

'Opwaartse beweging'   2018   100x80 cm   olie op canvas

 

 

 

 

 

 

'Spiral'  2018   60x80 cm   olie op canvas

 

 

 

 

 

 

 

'Innerlijk landschap'  2016   60x80 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

'Uitgang'    2015   60x80 cm   acryl op canvas

 

 

 

 

 

 

'Innerlijke cirkel'   2015    50x60 cm    olie op canvas

 

 

 

 

 

 

'Rode bol'   2015    60x80 cm    acryl op canvas